gul mekonomen bild

Kräv rätt service från rätt verkstad

Godkänd Bilverkstad är en standard som bedömer att en bilverkstads arbete inom kvalitet, miljö och säkerhet håller måttet och är tillförlitligt. Verkstaden själv kan inte bedöma något, ett godkännande enligt denna standard kan endast tilldelas av en oberoende tredje part. Det gör att du som kund kan välja verkstad med större trygghet.

Autoservice Huddinge satsar på 100 % kvalitetssäkrade verkstäder

För oss på Autoservice Huddinge är det självklart att stå bakom Godkänd Bilverkstad. Med stöd av branschstandarden får alla bilverkstäder hjälp att säkerställa att de bedriver en kvalitetssäkrad verksamhet. Det gynnar hela branschen och ökar förtroendet hos dig som bilägare. Av det totala antalet bilverkstäder i Sverige som kvalitetsmärkts med Godkänd Bilverkstad kommer högst andel, ca 40 procent, från vårt verkstadskoncept.

Rätt service skyddar dig från onödiga kostnader

Ju äldre en bil är desto oftare brukar den behöva service. Det kan också vara en säkerhetsrisk att åka runt i en bil som inte varit servad på länge.

Service är ingen onödig kostnad utan ett underhåll som sparar pengar på sikt. Vid en service undersöker man också om eventuellt slitage kan orsaka ökade kostnader för kunden fram till nästa service.

Du kan tryggt boka en service hos Autoservice Huddinge

Som kund hos Autoservice Huddinge kan du känna dig trygg med att våra bilverkstäder håller en hög kvalitet, att vi är noga med miljö och hållbarhet samt att vi alltid sätter säkerheten högt.